Norske lokomotiver

Her kommer etterhvert alle mine norske lokomotiver, noen selvbygde, andre fabriksmodeller som har fått varierende grad av ombygginger, lakkert i norske farger og påsatt korrekte norske påskrifter.

 -  Di3-modellene er basert på Heljans danske Nohab. Norske detaljer som vi har utviklet:

 -  Traxx-lokomotivene er basert på MTH sine modeller.